Czym są numery BSN oraz Sofi i do czego są?

Służą często do identyfikacji jakiejkolwiek jednostki, konieczne do wszelkiej komunikacji z holenderską władzą państwową również natenczas, gdy otrzymujemy w Holandii legalną pracę. Ścisłe wdrożenie dla każdorazowego numeru pokazujemy w dalszej części materiału.

Numer BSN muszą otrzymać jakiekolwiek te osoby, które decydują się przebywać w Holandii więcej niżeli 4 mies., czyli rodzimi Holendrzy także te osoby, które na trwale lub dalszy okres czasu jadą do Holandii, na przykład w planach dochodowych. Uzyskanie numeru BSN nie jest niezbędne, jednakże bez kwota wolna od podatku holandia niego bardzo trudno będzie prawnie być w Holandii.

Numer BSN ma niezwykle obfity zakres zastosowania. Zasadniczo sprzyja do identyfikacji Twojej osobowości podczas kontaktu także ustalania różnego gatunku spraw w wielu holenderskich organizacjach (dokumentem tymże usługuje się aż 51 placówek!). Szczególnie wygodny do: kontaktu z urzędem gminy; formalnego zatrudnienia na obszarze Holandii; załatwiania spraw z holenderskim urzędem podatkowym; załatwiania kwestii powiązanych z emeryturą; organizowania rzeczy spojonych z profilaktyką zdrowotną (konsultacja u lekarza rodzinnego, ortodonty, w szpitalu czy aptece); w sprawach spojonych z oświatą.

Jeśliby postanowisz się stać pełnoprawnym obywatelem Holandii – numer BSN będzie widniał w Twoich papierach tożsamości na przykład w paszporcie, prawie jazdy. Nakłada się zatem zagadywanie: Dlaczego numer BSN nie jest obowiązkowy również co w przykładzie, jeśli decydujemy żyć w Holandii na czas drobniejszy niżby 4 miesięce? Zaś tutaj oczywiście odchodzimy do numeru Sofi także zbadania odrębności, która rozróżnia z siebie owe dwa dokumenty.
Sofi numer – Sofinummer

Sofinummer to numer, który powinniśmy wyrobić jeśli bierzemy legalną działalność w Holandii przez okres gorszy niżeli 4 miesiące. W takim przykładzie nie potrzebujemy uzyskać numeru BSN. Sofinummer zajmuje wiele cieńszy aspekt niż numer BSN, gdyż obowiązuje on wyłącznie sytuacji fiskalnych. Jeżeli posiadasz numer BSN nie musisz mieć teraz numeru Sofi.

Leave a Reply